Παρακαλούμε διαβάστε και κατανοήστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις καθώς είναι δεσμευτικοί για όλες τις αγορές.

Με την αγορά των υπηρεσιών μας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους Όρους και Προϋποθέσεις πώλησης που καθορίζονται εδώ και από οποιαδήποτε άλλη διάταξη που ενδέχεται να καθοριστεί από καιρού από την Horrorville Escape Rooms («Ιδιοκτήτης Escape Room»). Ο Ιδιοκτήτης Escape Room, οι αντιπρόσωποι ή οι υπάλληλοί του δεν ευθύνονται για θάνατο, προσωπικό τραυματισμό, απώλεια ή ζημία, οποιαδήποτε κι αν είναι η αιτία, ενώ βρίσκεστε στον χώρο, την τοποθεσία ή τον τόπο που σχετίζεται με το παιχνίδι Escape Room («Χώρος»), ούτε ευθύνονται για οποιεσδήποτε παραπόνων, αξιώσεων, επιστροφών ή ανταλλαγών για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της ακύρωσης ή αναβολής του παιχνιδιού Escape Room. Τα έξοδα κράτησης και χειρισμού δεν επιστρέφονται. Οι επιστροφές χρημάτων γίνονται μόνο κατά την κρίση της διοίκησης του Escape Room. Οι υπηρεσίες μας πωλούνται υπό τους ακόλουθους όρους:

 1. Έχετε εθελοντικά και ρητά συμφωνήσει να συμμετάσχετε και/ή να παίξετε παιχνίδια Escape Room με δική σας αποκλειστική ευθύνη. Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο Ιδιοκτήτης Escape Room αποποιείται όλες τις εγγυήσεις, ρητές ή υπονοούμενες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των υπονοούμενων εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για τη λειτουργία των παιχνιδιών Escape Room. Ο Ιδιοκτήτης Escape Room δεν εγγυάται την αξιοπιστία, την ακρίβεια, την πληρότητα, την επικαιρότητα ή την απαλλαγή από λάθη των προϊόντων, του περιεχομένου και των υλικών που περιλαμβάνονται, χρησιμοποιούνται ή αναπτύσσονται στον Χώρο. Εάν ένα προϊόν, περιεχόμενο ή υλικό δεν είναι όπως περιγράφεται, έχετε ρητά παραιτηθεί από το δικαίωμα να διεκδικήσετε οποιαδήποτε ζημία και/ή απώλειες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των άμεσων, έμμεσων, παρεμπιπτόντων, τιμωρητικών και συνεπακόλουθων ζημιών που προκύπτουν από τη χρήση ή την εξάρτηση από την περιγραφή του προϊόντος, περιεχομένου ή υλικού.
 2. Όλα τα προσωπικά αντικείμενα/αντικείμενα ανήκουν σε εσάς με δική σας αποκλειστική ευθύνη. Σε κάθε περίπτωση, ο Ιδιοκτήτης Escape Room, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων ή αντιπροσώπων, δεν ευθύνεται ή φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια των προσωπικών σας αντικειμένων/αντικείμενων, είτε εντός του Χώρου είτε εκτός του Χώρου. Ο κίνδυνος απώλειας των προσωπικών σας αντικειμένων/αντικείμενων βαρύνει αποκλειστικά εσάς κατά την είσοδό σας στον Χώρο ή την εμπλοκή σας με τα Escape Rooms.
 3. Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο Ιδιοκτήτης Escape Room, συμπεριλαμβανομένων όλων των υπαλλήλων ή αντιπροσώπων, δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε κίνδυνο, απειλή, κίνδυνο, ασφάλεια, προστασία και/ή προστασία για το παιχνίδι Escape Room. Εσείς είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι, απαντώντες και λογοδοτείτε για την προσωπική σας ασφάλεια, την ασφάλεια, την κατάσταση του σώματός σας, τη μετάδοση ασθενειών, την εγκυμοσύνη και/ή την κατάσταση της υγείας σας ενώ συμμετέχετε και/ή παίζετε παιχνίδια Escape Room. Ο Ιδιοκτήτης Escape Room προειδοποιεί ρητά ότι το παιχνίδι Escape Room μπορεί να είναι επικίνδυνο, επικίνδυνο και μη ασφαλές. Εσείς και η ομάδα σας θα είστε ενημερωμένοι και θα κατανοείτε τον υποκείμενο κίνδυνο, κίνδυνο και απειλή του παιχνιδιού Escape Room και θα επιβεβαιώσετε, εξασφαλίσετε και προστατεύσετε την κατάσταση του σώματός σας και την προσωπική σας ασφάλεια κατά τη συμμετοχή σας στο παιχνίδι Escape Room.
 4. Αναλαμβάνετε να ολοκληρώσετε το παιχνίδι Escape Room σύμφωνα με τις οδηγίες και τους κανόνες που καθορίζονται από τον Ιδιοκτήτη Escape Room, τους υπαλλήλους ή τους αντιπροσώπους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο Ιδιοκτήτης Escape Room, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων ή των αντιπροσώπων, έχει το δικαίωμα και την εξουσία να αρνηθεί ή να απορρίψει την είσοδό σας στον Χώρο.
 5. Δεν επιτρέπεται να καταγράψετε ή να τραβήξετε φωτογραφία, βίντεο ή ηχογράφηση οποιουδήποτε είδους πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τα παιχνίδια Escape Room, εκτός αν έχετε την ρητή άδεια του Ιδιοκτήτη Escape Room. Εάν υποψιαστεί ή διαπιστωθεί τέτοια δραστηριότητα καταγραφής εντός του Χώρου, ο Ιδιοκτήτης Escape Room, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων ή των αντιπροσώπων, διατηρεί την εξουσία, την εξουσία και τη συναίνεση που σας χορηγείται ρητά να διαγράψει, αφαιρέσει ή μεταφέρει τέτοια καταγραφή σε οποιαδήποτε συσκευή, μέσο ή υλικό που ανήκει στον Ιδιοκτήτη Escape Room. Τα πνευματικά δικαιώματα αυτών των καταγραφών θα θεωρούνται αυτόματα χορηγημένα από εσάς στον Ιδιοκτήτη Escape Room.
 6. Αναλαμβάνετε να μην φέρετε ή να φέρετε οποιοδήποτε επικίνδυνο, επιβλαβές ή επικίνδυνο αντικείμενο στον Χώρο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εκρηκτικών αντικειμένων, όπλων ή αντικειμένων που θεωρούνται επικίνδυνα ή επιβλαβή για άλλους επισκέπτες στον Χώρο. Σε περίπτωση που βρεθεί τέτοιο αντικείμενο, ο Ιδιοκτήτης Escape Room, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων ή των αντιπροσώπων, έχει την εξουσία, την εξουσία και τη συναίνεση που σας χορηγείται ρητά να αφαιρέσει και να κατασχέσει τέτοιο αντικείμενο ή αντικείμενο και να αρνηθεί ή να απορρίψει την είσοδό σας στον Χώρο.
 7. Δεν επιτρέπεται να εισέλθετε στον Χώρο υπό την επήρεια ναρκωτικών ή μεθυσμένοι, διαφορετικά ο Ιδιοκτήτης Escape Room, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων ή των αντιπροσώπων, διατηρεί όλα τα δικαιώματα και την εξουσία να αρνηθεί ή να απορρίψει την είσοδό σας στον Χώρο. Εάν διαπιστωθεί ότι είστε υπό την επήρεια τέτοιας ουσίας, ο Ιδιοκτήτης Escape Room, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων ή των αντιπροσώπων, έχει την εξουσία, την εξουσία και τη συναίνεση που σας χορηγείται ρητά να αφαιρέσει και να κατασχέσει τέτοιο αλκοόλ, ναρκωτικό ή υγρό χωρίς καμία αποζημίωση, θεραπεία ή ζημία και διατηρεί όλα τα δικαιώματα και την εξουσία να λάβει τα αναγκαία νομικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι η φήμη των Unlock Escape Rooms παραμένει άθικτη και να προστατευτεί από οποιονδήποτε κίνδυνο ή βλάβη προς την επιχείρηση. Όλες οι απώλειες, ζημίες ή νομικά έξοδα που προκύπτουν από ένα τέτοιο περιστατικό βαρύνουν αποκλειστικά εσάς.
 8. Ο ιστότοπος https://horrorville.gr/ ανήκει και λειτουργεί από την Horrorville Escape Rooms. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διαφοροποιήσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε περιεχομένου του ιστότοπου από καιρού εις καιρόν κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι ακόλουθοι όροι ισχύουν για τη χρήση από οποιονδήποτε επισκέπτη ή πελάτη του Ιστότοπου Escape Room και πρέπει να διαβάζονται προσεκτικά πριν από οποιαδήποτε χρήση: a. Η Horrorville Escape Rooms καταβάλλει κάθε προσπάθεια να σας παρέχει τις πιο ενημερωμένες και ακριβείς πληροφορίες στον ιστότοπό της. b. Δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε, αντιγράψετε, διανείμετε, μεταδώσετε, εμφανίσετε, εκτελέσετε, αναπαράγετε, δημοσιεύσετε, αδειοδοτήσετε, δημιουργήσετε παράγωγα έργα από, μεταφέρετε ή πωλήσετε οποιαδήποτε πληροφορία που αποκτάται από αυτόν τον ιστότοπο. c. Δεν επιτρέπεται να συνδέσετε ή να χρησιμοποιήσετε ολόκληρο ή μέρος του ιστότοπου της Horrorville Escape Rooms για οποιονδήποτε σκοπό που είναι δόλιος, παράνομος, δυσφημιστικός, επιβλαβής, άσεμνος ή απαράδεκτος. d. Αποδέχεστε ότι το Διαδίκτυο δεν είναι πλήρως ασφαλές. Η Horrorville Escape Rooms θα λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να προστατεύσει την ασφάλεια οποιασδήποτε πληροφορίας κάρτας πληρωμής, αν και η Horrorville Escape Rooms δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα της απώλειας της εμπιστευτικότητας οποιασδήποτε τέτοιας πληροφορίας. e. Η Horrorville Escape Rooms δεν ευθύνεται απέναντι σε οποιοδήποτε άτομο για άμεσες ή έμμεσες, συνεπακόλουθες ή παρεπόμενες ζημίες, συμπεριλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό) των χαμένων κερδών ή εσόδων, της απώλειας ευκαιρίας, των εξόδων αντικατάστασης αγαθών ή υπηρεσιών, της απώλειας ή της ζημίας δεδομένων ή της διακοπής της επιχείρησης, που προκύπτουν από οποιαδήποτε χρήση του ιστότοπου.
 9. Τίποτα σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις δεν προορίζεται να επηρεάσει τα νόμιμα δικαιώματά σας.
 10. Τα εμπορικά σήματα και τα λογότυπα που εμφανίζονται στον ιστότοπο είναι ιδιοκτησία της Horrorville Escape Rooms. Δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιήσετε χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Horrorville Escape Rooms και αποδέχεστε ότι οποιαδήποτε τέτοια χρήση μπορεί να συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων του σχετικού ιδιοκτήτη.
 11. Η Horrorville Escape Rooms συλλέγει και αποθηκεύει τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς να τα αποκαλύπτει σε τρίτους και είναι αφιερωμένη στη διασφάλιση της προστασίας της ιδιωτικότητας των προσωπικών σας πληροφοριών.
 12. Μόνο άτομα που είναι τουλάχιστον 18 ετών επιτρέπεται να κλείσουν ένα παιχνίδι, αν και νεότερα άτομα μπορούν να παίξουν, υπό την έγκριση του Ιδιοκτήτη Escape Room.
 13. Είναι δική σας ευθύνη να επιβεβαιώσετε την ακρίβεια των ραντεβού κράτησής σας. Οι επιστροφές ή οι ακυρώσεις λόγω λανθασμένων προγραμμάτων κράτησης θα γίνονται αποκλειστικά κατά την κρίση του Ιδιοκτήτη Escape Room.
 14. Είστε πλήρως υπεύθυνοι για την σωστή εισαγωγή των στοιχείων σας στη φόρμα κράτησης στο διαδίκτυο. Υποβάλλοντας τη φόρμα κράτησης στο διαδίκτυο, εγγυάστε στους Unlock Escape Rooms ότι όλα τα στοιχεία που παρέχετε είναι αληθή και ακριβή.